Vol. 59, No. 1, 2016 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2
An introduction to CPU and DSP design in China
Hu, Weiwu; Zhang, Yifu; Fu, Jie
Sci China Inf Sci, 2016, 59(1): 012101

Vol. 59, No. 2, 2016 Cover Contents

Special Focus on 5G Wireless Communication Networks
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 13
Recent advances and future challenges for massive MIMO channel measurements and models
Wang, Cheng-Xiang; Wu, Shangbin; Bai, Lu; You, Xiaohu; Wang, Jing; I, Chih-Lin
Sci China Inf Sci, 2016, 59(2): 021301

Vol. 59, No. 6, 2016 Cover Contents

Special Focus on Advanced Microelectronics Technology
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 6
Looking into the future of Nanoelectronics in the Diversification Efficient Era
Deleonibus, Simon
Sci China Inf Sci, 2016, 59(6): 061401

Special Focus on Advanced Microelectronics Technology
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3
Fully depleted SOI (FDSOI) technology
Cheng, Kangguo; Khakifirooz, Ali
Sci China Inf Sci, 2016, 59(6): 061402

Special Focus on Advanced Microelectronics Technology
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 6
3D resistive RAM cell design for high-density storage class memory-a review
Hudec, Boris; Hsu, Chung-Wei; Wang, I-Ting; Lai, Wei-Li; Chang, Che-Chia; Wang, Taifang; Frohlich, Karol; Ho, Chia-Hua; Lin, Chen-Hsi; Hou, Tuo-Hung
Sci China Inf Sci, 2016, 59(6): 061403

Special Focus on Advanced Microelectronics Technology
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 5
Synaptic electronics and neuromorphic computing
Upadhyay, Navnidhi K.; Joshi, Saumil; Yang, J. Joshua
Sci China Inf Sci, 2016, 59(6): 061404

Special Focus on Advanced Microelectronics Technology
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0
Development of two-dimensional materials for electronic applications
Li, Xuefei; Gao, Tingting; Wu, Yanqing
Sci China Inf Sci, 2016, 59(6): 061405

Special Focus on Advanced Microelectronics Technology
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 8
Design for manufacturability and reliability in extreme-scaling VLSI
Yu, Bei; Xu, Xiaoqing; Roy, Subhendu; Lin, Yibo; Ou, Jiaojiao; Pan, David Z.
Sci China Inf Sci, 2016, 59(6): 061406

Vol. 59, No. 7, 2016 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3
High-confidence software evolution
Gao, Qing; Li, Jun; Xiong, Yingfei; Hao, Dan; Xiao, Xusheng; Taneja, Kunal; Zhang, Lu; Xie, Tao
Sci China Inf Sci, 2016, 59(7): 071101

Vol. 59, No. 8, 2016 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 10
An overview of transmission theory and techniques of large-scale antenna systems for 5G wireless communications
Wang, Dongming; Zhang, Yu; Wei, Hao; You, Xiaohu; Gao, Xiqi; Wang, Jiangzhou
Sci China Inf Sci, 2016, 59(8): 081301

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0
Quantum biology: explore quantum dynamics in biological systems
Cai, Jianming
Sci China Inf Sci, 2016, 59(8): 081302

Vol. 59, No. 10, 2016 Cover Contents

Special Focus on All Optical Networks
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 15
Prospects and research issues in multi-dimensional all optical networks
Ji, Yuefeng; Zhang, Jiawei; Zhao, Yongli; Yu, Xiaosong; Zhang, Jie; Chen, Xue
Sci China Inf Sci, 2016, 59(10): 101301

Vol. 59, No. 12, 2016 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3
An overview of multi-antenna technologies for space-ground integrated networks
Gao, Lei; Zhang, Shuo; Liu, Ziyao; Lin, Jinyong; Wang, Shuai; Xing, Chengwen
Sci China Inf Sci, 2016, 59(12): 121301

Vol. 60, No. 3, 2017 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0
Surveying concurrency bug detectors based on types of detected bugs
Wu, Zhendong; Lu, Kai; Wang, Xiaoping
Sci China Inf Sci, 2017, 60(3): 031101

Vol. 60, No. 4, 2017 Cover Contents

Special Focus on Mobile Network Virtualization
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1
Recent advances and future challenges for mobile network virtualization
Tao, Xiaofeng; Han, Yan; Xu, Xiaodong; Zhang, Ping; Leung, Victor C. M.
Sci China Inf Sci, 2017, 60(4): 040301

Vol. 60, No. 5, 2017 Cover Contents

Special Focus on Space Flexible Manipulation and Control for On-orbit Servicing
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1
An overview of the configuration and manipulation of soft robotics for on-orbit servicing
Jing, Zhongliang; Qiao, Lingfeng; Pan, Han; Yang, Yongsheng; Chen, Wujun
Sci China Inf Sci, 2017, 60(5): 050201

Vol. 60, No. 6, 2017 Cover Contents

Special Focus on Geosynchronous Synthetic Aperture Radar
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2
Options for continuous radar Earth observations
Monti Guarnieri, Andrea; Rocca, Fabio
Sci China Inf Sci, 2017, 60(6): 060301

Vol. 60, No. 7, 2017 Cover Contents

Special Focus on Formation Control of Unmanned Systems
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2
A survey on recent progress in control of swarm systems
Zhu, Bing; Xie, Lihua; Han, Duo; Meng, Xiangyu; Teo, Rodney
Sci China Inf Sci, 2017, 60(7): 070201

Vol. 60, No. 8, 2017 Cover Contents

Special Focus on Millimeter Wave Communications Techniques and Devices for 5G
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3
6-100 GHz research progress and challenges from a channel perspective for fifth generation (5G) and future wireless communication
Zhang, Jianhua; Tang, Pan; Tian, Lei; Hu, Zhixue; Wang, Tan; Wang, Haiming
Sci China Inf Sci, 2017, 60(8): 080301

Vol. 60, No. 10, 2017 Cover Contents

Special Focus on Machine-Type Communications
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0
Certificate revocation in vehicular ad hoc networks techniques and protocols: a survey
Khan, Taimur; Ahmad, Naveed; Cao, Yue; Jalal, Syed Asim; Asif, Muhammad; ul Haq, Sana; Cruichshank, Haitham
Sci China Inf Sci, 2017, 60(10): 100301

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0
Channel measurements and models for high-speed train wireless communication systems in tunnel scenarios: a survey
Liu, Yu; Ghazal, Ammar; Wang, Cheng-Xiang; Ge, Xiaohu; Yang, Yang; Zhang, Yapei
Sci China Inf Sci, 2017, 60(10): 101301

Vol. 60, No. 11, 2017 Cover Contents

Special Focus on Distributed Cooperative Analysis, Control and Optimization in Networks
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0
Next-generation innovation and development of intelligent transportation system in China
Huang, Wei; Wei, Yun; Guo, Jianhua; Cao, Jinde
Sci China Inf Sci, 2017, 60(11): 110201

Special Focus on Distributed Cooperative Analysis, Control and Optimization in Networks
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0
Distributed cooperative anti-disturbance control of multi-agent systems: an overview
Yu, Wenwu; Wang, He; Hong, Huifen; Wen, Guanghui
Sci China Inf Sci, 2017, 60(11): 110202

Vol. 60, No. 12, 2017 Cover Contents

Special Focus on Analysis and Synthesis for Stochastic Systems
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0
Consensus control of stochastic multi-agent systems: a survey
Ma, Lifeng; Wang, Zidong; Han, Qing-Long; Liu, Yurong
Sci China Inf Sci, 2017, 60(12): 120201

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0
A survey of network anomaly visualization
Zhang, Tianye; Wang, Xumeng; Li, Zongzhuang; Guo, Fangzhou; Ma, Yuxin; Chen, Wei
Sci China Inf Sci, 2017, 60(12): 121101

Vol. 61, No. 1, 2018 Cover Contents

Special Focus on Analysis and Control of Finite-Valued Network Systems
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0
From STP to game-based control
Cheng, Daizhan; Qi, Hongsheng; Liu, Zequn
Sci China Inf Sci, 2018, 61(1): 010201

Special Focus on Analysis and Control of Finite-Valued Network Systems
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 5
A survey on applications of semi-tensor product method in engineering
Li, Haitao; Zhao, Guodong; Meng, Min; Feng, June
Sci China Inf Sci, 2018, 61(1): 010202

Vol. 61, No. 2, 2018 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0
mmWave communications for 5G: implementation challenges and advances
Li, Lianming; Wang, Dongming; Niu, Xiaokang; Chai, Yuan; Chen, Linhui; He, Long; Wu, Xu; Zheng, Fuchun; Cui, Tiejun; You, Xiaohu
Sci China Inf Sci, 2018, 61(2): 021301

Vol. 61, No. 4, 2018 Cover Contents

Special Focus on Deep Space Communications
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0
Overview of deep space laser communication
Wu, Weiren; Chen, Ming; Zhang, Zhe; Liu, Xiangnan; Dong, Yuhui
Sci China Inf Sci, 2018, 61(4): 040301

Special Focus on Deep Space Communications
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0
Solar system interplanetary communication networks: architectures, technologies and developments
Wan, Peng; Zhan, Yafeng; Pan, Xiaohan
Sci China Inf Sci, 2018, 61(4): 040302

Special Focus on Deep Space Communications
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0
Network protocol architectures for future deep-space internetworking
Zhao, Kanglian; Zhang, Qinyu
Sci China Inf Sci, 2018, 61(4): 040303

Vol. 61, No. 5, 2018

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0
Survey of recent progress in semantic image segmentation with CNNs
Geng, Qichuan; Zhou, Zhong; Cao, Xiaochun
Sci China Inf Sci, 2018, 61(5): 051101

Vol. 61, No. 6, 2018

Special Focus on Memristive Devices and Neuromorphic Computing
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0
Neuromorphic vision chips
Wu, Nanjian
Sci China Inf Sci, 2018, 61(6): 060421